I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Lik D je kvadrat in lik B je srednje velikosti.
2. Lik D ni srednje velikosti, če in  samo če  je lik A majhen.
3. Ali  je lik A velik ali  je lik D trikotnik.
4. Ali  je lik D kvadrat ali  je lik A kvadrat.
5. Lik A ni bel in lik A je srednje velikosti.
6. Če  je lik A petkotnik, potem  je lik D siv.
7. Lik D je siv in lik C je siv.
8. Lik D ni majhen ali lik B ni velik.
9. Lik C ni siv, če in  samo če lik B ni majhen.
10. Če lik D ni siv, potem lik A ni majhen.
11. Ali  je lik D trikotnik ali lik A ni velik.
12. Lik D ni kvadrat, če in  samo če lik A ni petkotnik.
13. Lik C ni srednje velikosti, če in  samo če  je lik A bel.
14. Ali lik A ni bel ali  je lik D srednje velikosti.
15. Če lik C ni kvadrat, potem lik A ni trikotnik.
16. Lik B je siv, če in  samo če lik B ni kvadrat.
17. Če lik C ni bel, potem  je lik B trikotnik.
18. Lik D je majhen in lik C ni siv.
19. Lik C ni bel in lik D je bel.
20. Lik B je siv ali  je lik A srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/34Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/34Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)