I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Lik B je srednje velikosti in lik A je majhen.
2. Lik B je srednje velikosti ali lik D ni srednje velikosti.
3. Če  je lik C majhen, potem  je lik A kvadrat.
4. Lik C je srednje velikosti in lik B ni bel.
5. Lik A je kvadrat, če in  samo če lik D ni bel.
6. Lik D je siv in lik D ni bel.
7. Lik A je velik, če in  samo če lik A ni velik.
8. Če lik D ni trikotnik, potem  je lik D bel.
9. Lik B je kvadrat in lik C ni trikotnik.
10. Lik A ni kvadrat in lik C ni velik.
11. Lik D je bel in lik B je bel.
12. Ali lik B ni bel ali  je lik D trikotnik.
13. Lik D je majhen, če in  samo če lik D ni bel.
14. Lik A ni kvadrat, če in  samo če lik D ni bel.
15. Ali  je lik B petkotnik ali lik C ni kvadrat.
16. Če  je lik A srednje velikosti, potem  je lik A kvadrat.
17. Ali  je lik C bel ali lik C ni majhen.
18. Ali  je lik B siv ali lik A ni kvadrat.
19. Lik B je bel ali  je lik C petkotnik.
20. Če  je lik A petkotnik, potem lik D ni bel.

[Graphics:HTMLFiles/33Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/33Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)