I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Ali  je lik B bel ali  je lik C bel.
2. Lik B ni velik, če in  samo če  je lik B srednje velikosti.
3. Lik A ni bel in lik A ni kvadrat.
4. Ali  je lik D petkotnik ali lik A ni petkotnik.
5. Lik A ni bel ali lik A ni bel.
6. Lik A je petkotnik, če in  samo če  je lik B srednje velikosti.
7. Lik A je petkotnik ali  je lik A kvadrat.
8. Ali lik D ni petkotnik ali  je lik D bel.
9. Ali lik C ni bel ali lik C ni majhen.
10. Če lik B ni kvadrat, potem  je lik A kvadrat.
11. Ali  je lik D petkotnik ali  je lik D trikotnik.
12. Če lik C ni siv, potem  je lik D trikotnik.
13. Ali  je lik D majhen ali  je lik C siv.
14. Če lik B ni trikotnik, potem  je lik A trikotnik.
15. Lik D je petkotnik, če in  samo če  je lik D trikotnik.
16. Lik B je srednje velikosti in lik A ni trikotnik.
17. Ali lik C ni siv ali  je lik D srednje velikosti.
18. Lik A ni trikotnik, če in  samo če  je lik B trikotnik.
19. Če  je lik A siv, potem lik D ni srednje velikosti.
20. Ali  je lik D majhen ali lik C ni majhen.

[Graphics:HTMLFiles/32Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/32Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)