I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Lik B je velik in lik D ni majhen.
2. Če lik A ni petkotnik, potem lik A ni bel.
3. Lik C ni kvadrat ali  je lik D kvadrat.
4. Če  je lik D srednje velikosti, potem  je lik B petkotnik.
5. Lik B je petkotnik in lik C ni velik.
6. Lik A ni siv, če in  samo če lik C ni kvadrat.
7. Lik A je siv in lik D je velik.
8. Lik B ni siv, če in  samo če  je lik A majhen.
9. Lik A ni kvadrat in lik A ni velik.
10. Lik B je majhen, če in  samo če lik B ni velik.
11. Lik C ni petkotnik, če in  samo če lik D ni bel.
12. Ali lik A ni petkotnik ali  je lik D srednje velikosti.
13. Lik C ni bel in lik D je majhen.
14. Ali lik B ni majhen ali lik D ni kvadrat.
15. Lik C ni srednje velikosti ali lik B ni petkotnik.
16. Če  je lik C siv, potem  je lik D trikotnik.
17. Lik C je trikotnik in lik A je siv.
18. Lik A je velik, če in  samo če  je lik C petkotnik.
19. Lik C je bel ali  je lik D petkotnik.
20. Ali  je lik B bel ali lik C ni trikotnik.

[Graphics:HTMLFiles/31Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/31Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)