I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Lik C je trikotnik in lik C ni bel.
2. Lik C ni velik ali lik A ni kvadrat.
3. Če  je lik D trikotnik, potem lik C ni bel.
4. Lik C je majhen in lik A ni srednje velikosti.
5. Lik C je srednje velikosti in lik A je petkotnik.
6. Lik B je majhen ali  je lik A majhen.
7. Lik B ni kvadrat, če in  samo če  je lik C majhen.
8. Če lik A ni petkotnik, potem  je lik B trikotnik.
9. Lik B ni kvadrat, če in  samo če  je lik C kvadrat.
10. Lik B ni trikotnik in lik C ni velik.
11. Lik B ni majhen ali lik A ni srednje velikosti.
12. Lik A je petkotnik ali lik C ni petkotnik.
13. Ali lik C ni kvadrat ali  je lik C kvadrat.
14. Lik D ni srednje velikosti, če in  samo če  je lik A petkotnik.
15. Lik C ni bel, če in  samo če  je lik D srednje velikosti.
16. Lik D ni majhen, če in  samo če lik A ni siv.
17. Če lik B ni srednje velikosti, potem lik A ni velik.
18. Lik B ni srednje velikosti ali lik D ni trikotnik.
19. Lik C ni trikotnik ali  je lik B srednje velikosti.
20. Če lik C ni trikotnik, potem  je lik D bel.

[Graphics:HTMLFiles/30Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/30Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)