I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Če  je lik A velik, potem  je lik C trikotnik.
2. Lik A je petkotnik in lik D je kvadrat.
3. Ali lik D ni petkotnik ali  je lik D kvadrat.
4. Lik D ni bel in lik D je majhen.
5. Ali lik C ni petkotnik ali lik D ni majhen.
6. Lik B je velik, če in  samo če lik D ni srednje velikosti.
7. Lik C ni majhen in lik B ni trikotnik.
8. Lik B ni kvadrat in lik A je velik.
9. Lik B je petkotnik ali lik A ni trikotnik.
10. Ali  je lik D majhen ali  je lik C bel.
11. Lik C ni majhen in lik B ni kvadrat.
12. Ali lik B ni trikotnik ali lik A ni kvadrat.
13. Lik C je petkotnik, če in  samo če lik A ni bel.
14. Ali  je lik B bel ali  je lik B bel.
15. Lik A ni kvadrat, če in  samo če  je lik A srednje velikosti.
16. Lik C je srednje velikosti in lik C je trikotnik.
17. Ali  je lik A trikotnik ali  je lik B petkotnik.
18. Lik D je trikotnik, če in  samo če lik A ni kvadrat.
19. Ali lik A ni majhen ali lik B ni kvadrat.
20. Lik A je siv, če in  samo če  je lik B trikotnik.

[Graphics:HTMLFiles/2Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/2Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)