I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Lik D je trikotnik, če in  samo če  je lik C velik.
2. Lik B je petkotnik, če in  samo če lik B ni bel.
3. Lik B je siv, če in  samo če lik B ni bel.
4. Lik A ni majhen, če in  samo če lik C ni trikotnik.
5. Če  je lik D majhen, potem  je lik A kvadrat.
6. Če  je lik C majhen, potem lik C ni trikotnik.
7. Če lik B ni kvadrat, potem lik D ni siv.
8. Lik C ni siv ali lik B ni trikotnik.
9. Lik B ni trikotnik, če in  samo če lik C ni bel.
10. Lik D je majhen in lik A ni srednje velikosti.
11. Lik D je kvadrat in lik A ni velik.
12. Lik C ni majhen ali  je lik A velik.
13. Lik D je velik in lik A ni velik.
14. Lik A je trikotnik ali lik C ni velik.
15. Lik A je siv ali lik A ni bel.
16. Lik C je velik ali lik B ni velik.
17. Če  je lik D bel, potem lik A ni bel.
18. Če  je lik B trikotnik, potem  je lik B velik.
19. Lik B ni bel ali lik B ni majhen.
20. Lik A je majhen in lik B ni velik.

[Graphics:HTMLFiles/29Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/29Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)