I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Ali lik D ni majhen ali lik B ni trikotnik.
2. Ali lik B ni siv ali  je lik D trikotnik.
3. Lik C je petkotnik ali lik C ni srednje velikosti.
4. Lik D je srednje velikosti ali lik A ni petkotnik.
5. Ali lik D ni majhen ali  je lik D trikotnik.
6. Če lik D ni srednje velikosti, potem  je lik D kvadrat.
7. Lik D je petkotnik in lik C je petkotnik.
8. Lik C je bel ali  je lik C trikotnik.
9. Lik A je trikotnik ali lik C ni srednje velikosti.
10. Lik A je kvadrat ali lik C ni srednje velikosti.
11. Lik A ni petkotnik in lik D je siv.
12. Lik A ni petkotnik in lik C je srednje velikosti.
13. Če lik A ni majhen, potem lik B ni velik.
14. Lik A je bel, če in  samo če lik B ni velik.
15. Lik A ni trikotnik in lik B je bel.
16. Lik C je petkotnik, če in  samo če  je lik D srednje velikosti.
17. Lik B ni majhen ali lik D ni kvadrat.
18. Ali  je lik D velik ali  je lik C kvadrat.
19. Lik C je srednje velikosti in lik A je velik.
20. Lik B je siv, če in  samo če  je lik C kvadrat.

[Graphics:HTMLFiles/28Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/28Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)