I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Lik C je siv ali lik C ni srednje velikosti.
2. Ali  je lik C bel ali lik C ni velik.
3. Lik C je petkotnik, če in  samo če lik D ni petkotnik.
4. Lik D je majhen, če in  samo če lik A ni siv.
5. Lik A je petkotnik, če in  samo če lik A ni trikotnik.
6. Lik C ni trikotnik ali  je lik C siv.
7. Ali  je lik D srednje velikosti ali lik C ni petkotnik.
8. Lik C je siv, če in  samo če lik D ni siv.
9. Lik B je majhen in lik C je srednje velikosti.
10. Lik D ni kvadrat ali  je lik A bel.
11. Lik A ni siv in lik C ni petkotnik.
12. Lik D je velik ali  je lik C siv.
13. Lik C je petkotnik, če in  samo če  je lik C trikotnik.
14. Lik B ni kvadrat, če in  samo če  je lik A srednje velikosti.
15. Lik D ni velik ali  je lik B kvadrat.
16. Lik A je kvadrat ali  je lik B trikotnik.
17. Ali lik D ni trikotnik ali  je lik D kvadrat.
18. Ali  je lik B siv ali lik D ni kvadrat.
19. Če lik A ni petkotnik, potem  je lik D bel.
20. Lik D je bel, če in  samo če  je lik D petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/27Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/27Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)