I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Lik C je srednje velikosti, če in  samo če  je lik C srednje velikosti.
2. Ali  je lik D kvadrat ali  je lik D siv.
3. Ali  je lik D srednje velikosti ali  je lik D srednje velikosti.
4. Če lik C ni majhen, potem  je lik C petkotnik.
5. Lik C ni srednje velikosti in lik B je velik.
6. Lik C je petkotnik ali lik D ni trikotnik.
7. Če  je lik D srednje velikosti, potem  je lik A kvadrat.
8. Lik A ni velik in lik D ni srednje velikosti.
9. Ali  je lik D petkotnik ali lik A ni kvadrat.
10. Ali lik C ni majhen ali  je lik B majhen.
11. Lik A ni kvadrat ali lik B ni srednje velikosti.
12. Ali  je lik A trikotnik ali  je lik D majhen.
13. Če lik D ni petkotnik, potem lik A ni petkotnik.
14. Ali lik C ni petkotnik ali  je lik A siv.
15. Lik B ni bel in lik B je petkotnik.
16. Ali lik B ni kvadrat ali  je lik D majhen.
17. Lik A ni petkotnik, če in  samo če  je lik D majhen.
18. Ali  je lik D srednje velikosti ali  je lik D velik.
19. Ali lik A ni srednje velikosti ali  je lik B trikotnik.
20. Če lik D ni petkotnik, potem  je lik C trikotnik.

[Graphics:HTMLFiles/26Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/26Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)