I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Lik C ni velik ali  je lik B siv.
2. Lik D ni bel ali  je lik A majhen.
3. Lik A je kvadrat, če in  samo če  je lik C trikotnik.
4. Lik B ni bel ali  je lik B bel.
5. Ali  je lik D kvadrat ali lik D ni srednje velikosti.
6. Če  je lik B siv, potem lik A ni srednje velikosti.
7. Če  je lik B srednje velikosti, potem lik B ni bel.
8. Če  je lik C srednje velikosti, potem lik D ni trikotnik.
9. Če  je lik C velik, potem  je lik C velik.
10. Lik A ni trikotnik in lik D je petkotnik.
11. Lik D ni srednje velikosti ali lik C ni srednje velikosti.
12. Če lik A ni velik, potem  je lik D kvadrat.
13. Ali lik C ni velik ali lik B ni srednje velikosti.
14. Ali lik D ni velik ali  je lik C petkotnik.
15. Lik B je bel, če in  samo če  je lik D petkotnik.
16. Lik C je kvadrat in lik D ni petkotnik.
17. Lik C ni siv in lik B ni siv.
18. Lik C je bel in lik A ni majhen.
19. Lik B ni srednje velikosti in lik B je srednje velikosti.
20. Lik A je velik in lik C ni majhen.

[Graphics:HTMLFiles/25Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/25Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)