I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Lik B je siv in lik C je velik.
2. Lik C ni velik ali  je lik D trikotnik.
3. Ali  je lik B bel ali lik D ni majhen.
4. Ali lik D ni srednje velikosti ali lik C ni velik.
5. Ali  je lik A petkotnik ali lik B ni srednje velikosti.
6. Lik B je kvadrat in lik B ni bel.
7. Lik B ni bel in lik C je kvadrat.
8. Lik D je trikotnik ali lik B ni kvadrat.
9. Ali lik B ni majhen ali lik D ni srednje velikosti.
10. Lik D je petkotnik in lik C ni trikotnik.
11. Lik B ni trikotnik, če in  samo če  je lik A majhen.
12. Lik A je majhen, če in  samo če lik B ni trikotnik.
13. Lik D je petkotnik in lik C ni bel.
14. Če lik D ni velik, potem lik D ni siv.
15. Ali lik C ni kvadrat ali lik B ni trikotnik.
16. Ali  je lik B petkotnik ali lik C ni bel.
17. Lik C ni kvadrat ali  je lik B majhen.
18. Lik B ni trikotnik in lik D ni siv.
19. Ali  je lik A trikotnik ali  je lik D petkotnik.
20. Lik A je siv, če in  samo če lik C ni majhen.

[Graphics:HTMLFiles/24Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/24Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)