I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Ali  je lik C velik ali lik D ni trikotnik.
2. Lik A je petkotnik, če in  samo če lik B ni bel.
3. Lik D je srednje velikosti, če in  samo če  je lik D velik.
4. Lik B ni petkotnik in lik C ni petkotnik.
5. Lik A je srednje velikosti ali  je lik D srednje velikosti.
6. Lik D je velik, če in  samo če  je lik A bel.
7. Lik A je velik in lik B je trikotnik.
8. Ali lik B ni velik ali lik A ni petkotnik.
9. Lik A je velik, če in  samo če  je lik C srednje velikosti.
10. Lik B je kvadrat, če in  samo če  je lik A velik.
11. Lik B je bel in lik D ni majhen.
12. Lik C je velik in lik C je siv.
13. Če lik D ni siv, potem  je lik C kvadrat.
14. Lik D je majhen ali lik D ni petkotnik.
15. Lik B ni velik, če in  samo če  je lik B majhen.
16. Lik A je trikotnik in lik B je srednje velikosti.
17. Lik A ni kvadrat, če in  samo če  je lik D siv.
18. Lik A je petkotnik in lik C ni srednje velikosti.
19. Če  je lik D velik, potem lik D ni kvadrat.
20. Lik C ni siv, če in  samo če lik A ni trikotnik.

[Graphics:HTMLFiles/23Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/23Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)