I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Lik A je bel in lik C je bel.
2. Lik B ni velik, če in  samo če  je lik B siv.
3. Ali  je lik C bel ali lik A ni petkotnik.
4. Če  je lik A petkotnik, potem  je lik D petkotnik.
5. Lik D ni bel in lik A je siv.
6. Če lik C ni trikotnik, potem  je lik D srednje velikosti.
7. Če lik C ni srednje velikosti, potem lik B ni petkotnik.
8. Lik A je majhen, če in  samo če  je lik B bel.
9. Lik A je trikotnik in lik A ni siv.
10. Lik D ni srednje velikosti in lik C je majhen.
11. Ali  je lik D petkotnik ali  je lik A bel.
12. Če lik B ni bel, potem  je lik B kvadrat.
13. Lik A je srednje velikosti, če in  samo če lik D ni petkotnik.
14. Lik B je bel, če in  samo če  je lik B srednje velikosti.
15. Če lik B ni kvadrat, potem  je lik A srednje velikosti.
16. Lik A ni siv in lik D ni velik.
17. Lik C ni bel ali lik A ni petkotnik.
18. Ali lik D ni kvadrat ali lik D ni trikotnik.
19. Ali lik A ni majhen ali lik C ni siv.
20. Lik A je siv in lik A ni siv.

[Graphics:HTMLFiles/22Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/22Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)