I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Lik B ni kvadrat in lik C je petkotnik.
2. Če lik C ni petkotnik, potem lik D ni trikotnik.
3. Lik A ni kvadrat, če in  samo če  je lik C srednje velikosti.
4. Lik D je petkotnik, če in  samo če lik B ni petkotnik.
5. Lik D je srednje velikosti ali  je lik C trikotnik.
6. Ali  je lik C majhen ali lik D ni majhen.
7. Lik B je srednje velikosti in lik C je petkotnik.
8. Če lik B ni kvadrat, potem lik D ni srednje velikosti.
9. Lik A je majhen ali  je lik A petkotnik.
10. Lik C ni srednje velikosti in lik A ni velik.
11. Lik C je bel ali  je lik C kvadrat.
12. Lik B ni petkotnik in lik D je velik.
13. Lik B je velik in lik B ni siv.
14. Lik C je majhen in lik C je srednje velikosti.
15. Lik A je velik, če in  samo če  je lik D trikotnik.
16. Lik A je petkotnik in lik B je velik.
17. Lik B je bel ali lik B ni petkotnik.
18. Lik C ni siv, če in  samo če  je lik A bel.
19. Lik B ni trikotnik, če in  samo če  je lik B trikotnik.
20. Lik C je siv in lik B je srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/21Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/21Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)