I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Lik B je trikotnik in lik A je kvadrat.
2. Če lik C ni majhen, potem  je lik C kvadrat.
3. Lik A je velik in lik C je bel.
4. Lik D je trikotnik ali lik A ni srednje velikosti.
5. Lik B ni velik, če in  samo če lik C ni petkotnik.
6. Če  je lik C srednje velikosti, potem  je lik D trikotnik.
7. Če lik A ni trikotnik, potem lik A ni velik.
8. Ali  je lik B velik ali lik A ni bel.
9. Lik C je petkotnik ali lik A ni velik.
10. Če lik D ni siv, potem lik A ni bel.
11. Lik A je majhen, če in  samo če  je lik B bel.
12. Lik B ni petkotnik, če in  samo če  je lik C srednje velikosti.
13. Lik A je bel ali  je lik C trikotnik.
14. Ali lik B ni petkotnik ali lik C ni kvadrat.
15. Lik C je velik ali  je lik D majhen.
16. Ali lik D ni petkotnik ali lik A ni srednje velikosti.
17. Lik C je majhen ali  je lik B siv.
18. Lik D ni srednje velikosti ali lik C ni srednje velikosti.
19. Lik B je trikotnik ali  je lik C kvadrat.
20. Lik B je bel in lik D ni kvadrat.

[Graphics:HTMLFiles/20Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/20Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)