I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Lik C ni kvadrat in lik B ni kvadrat.
2. Lik A je srednje velikosti in lik B ni velik.
3. Lik C ni siv in lik C ni srednje velikosti.
4. Če lik C ni trikotnik, potem  je lik B trikotnik.
5. Lik B ni trikotnik, če in  samo če  je lik A srednje velikosti.
6. Lik A je trikotnik in lik A ni trikotnik.
7. Lik D je trikotnik in lik B ni siv.
8. Lik A ni velik, če in  samo če lik C ni petkotnik.
9. Če lik B ni trikotnik, potem  je lik B kvadrat.
10. Lik C je siv in lik C ni trikotnik.
11. Ali  je lik D bel ali  je lik C velik.
12. Ali lik B ni trikotnik ali lik A ni kvadrat.
13. Lik B je velik in lik D ni kvadrat.
14. Lik A je bel, če in  samo če lik B ni majhen.
15. Lik B ni bel in lik D ni velik.
16. Lik A ni trikotnik, če in  samo če lik C ni srednje velikosti.
17. Lik C je trikotnik in lik A je trikotnik.
18. Lik B ni majhen ali lik C ni trikotnik.
19. Lik C ni srednje velikosti in lik D je srednje velikosti.
20. Lik A ni majhen in lik C je bel.

[Graphics:HTMLFiles/1Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/1Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)