I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Lik C je kvadrat in lik A ni bel.
2. Lik D ni siv, če in  samo če lik A ni trikotnik.
3. Če  je lik D srednje velikosti, potem  je lik D petkotnik.
4. Lik C je velik in lik B je majhen.
5. Lik D ni kvadrat, če in  samo če lik D ni petkotnik.
6. Lik D je majhen, če in  samo če  je lik A velik.
7. Če  je lik B siv, potem lik B ni trikotnik.
8. Če  je lik A velik, potem  je lik B majhen.
9. Lik B je trikotnik ali lik B ni siv.
10. Ali lik C ni velik ali  je lik A srednje velikosti.
11. Lik D je srednje velikosti in lik B ni bel.
12. Lik A ni majhen ali  je lik C kvadrat.
13. Če  je lik D trikotnik, potem  je lik C kvadrat.
14. Lik C ni velik in lik B ni trikotnik.
15. Ali  je lik D petkotnik ali  je lik A srednje velikosti.
16. Lik C ni kvadrat ali  je lik C kvadrat.
17. Ali  je lik A petkotnik ali lik D ni kvadrat.
18. Če  je lik A srednje velikosti, potem  je lik C srednje velikosti.
19. Lik D je srednje velikosti ali lik C ni bel.
20. Lik C ni bel in lik C ni kvadrat.

[Graphics:HTMLFiles/19Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/19Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)