I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Ali lik B ni siv ali lik B ni velik.
2. Lik B je majhen, če in  samo če  je lik D kvadrat.
3. Če lik D ni majhen, potem  je lik A siv.
4. Lik D ni bel in lik D je bel.
5. Če lik C ni petkotnik, potem lik B ni bel.
6. Lik D ni petkotnik in lik D je srednje velikosti.
7. Lik C je bel ali lik B ni petkotnik.
8. Lik B ni kvadrat ali lik D ni velik.
9. Lik D ni majhen, če in  samo če lik B ni kvadrat.
10. Lik D je siv, če in  samo če lik A ni srednje velikosti.
11. Lik A ni srednje velikosti, če in  samo če lik B ni velik.
12. Če lik C ni velik, potem  je lik B majhen.
13. Če  je lik B bel, potem lik A ni majhen.
14. Če lik C ni siv, potem lik A ni majhen.
15. Lik C ni bel ali  je lik A srednje velikosti.
16. Lik B ni srednje velikosti, če in  samo če  je lik D srednje velikosti.
17. Lik B je bel in lik C ni bel.
18. Ali lik A ni velik ali  je lik C trikotnik.
19. Lik D je majhen in lik C je majhen.
20. Lik D je siv ali  je lik B srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/18Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/18Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)