I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Lik C je velik, če in  samo če lik B ni bel.
2. Lik D je siv, če in  samo če lik A ni srednje velikosti.
3. Lik B ni majhen ali  je lik A trikotnik.
4. Če lik B ni bel, potem  je lik C siv.
5. Lik C ni kvadrat, če in  samo če  je lik D velik.
6. Lik C je srednje velikosti in lik B ni velik.
7. Ali lik A ni bel ali  je lik C velik.
8. Ali  je lik C velik ali lik B ni siv.
9. Če lik B ni bel, potem lik A ni kvadrat.
10. Lik C je trikotnik in lik B ni petkotnik.
11. Lik B je velik in lik A je trikotnik.
12. Če  je lik D velik, potem lik D ni srednje velikosti.
13. Ali lik B ni petkotnik ali lik A ni bel.
14. Lik D ni bel, če in  samo če lik A ni trikotnik.
15. Ali lik B ni petkotnik ali  je lik C velik.
16. Ali lik B ni kvadrat ali  je lik D majhen.
17. Ali  je lik A kvadrat ali lik C ni majhen.
18. Lik C ni majhen in lik A ni velik.
19. Lik C je siv, če in  samo če  je lik D petkotnik.
20. Lik C je petkotnik, če in  samo če lik A ni trikotnik.

[Graphics:HTMLFiles/17Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/17Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)