I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Lik A je petkotnik, če in  samo če  je lik B bel.
2. Lik D ni kvadrat, če in  samo če lik D ni kvadrat.
3. Ali lik C ni kvadrat ali  je lik B trikotnik.
4. Lik A ni trikotnik ali  je lik C velik.
5. Ali  je lik A bel ali  je lik C velik.
6. Lik A ni trikotnik ali lik B ni siv.
7. Lik C ni trikotnik, če in  samo če lik D ni petkotnik.
8. Lik D je bel ali  je lik B petkotnik.
9. Lik C je trikotnik in lik C je majhen.
10. Če lik D ni kvadrat, potem  je lik A velik.
11. Lik A ni trikotnik, če in  samo če lik B ni bel.
12. Lik D je velik in lik A ni trikotnik.
13. Lik D ni trikotnik, če in  samo če  je lik A majhen.
14. Lik D je srednje velikosti, če in  samo če  je lik C srednje velikosti.
15. Ali  je lik A kvadrat ali  je lik A trikotnik.
16. Ali lik B ni siv ali  je lik D kvadrat.
17. Če  je lik A srednje velikosti, potem  je lik D siv.
18. Lik B ni velik ali  je lik C bel.
19. Lik C je siv ali lik A ni velik.
20. Lik B ni trikotnik, če in  samo če  je lik A velik.

[Graphics:HTMLFiles/16Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/16Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)