I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Ali lik D ni bel ali  je lik A bel.
2. Lik D ni siv in lik B ni bel.
3. Če lik C ni majhen, potem lik A ni velik.
4. Lik A ni bel in lik A je trikotnik.
5. Lik D ni srednje velikosti in lik A je petkotnik.
6. Lik C je majhen ali  je lik A siv.
7. Če lik D ni velik, potem lik D ni srednje velikosti.
8. Če  je lik D majhen, potem lik D ni trikotnik.
9. Lik D ni petkotnik in lik A je srednje velikosti.
10. Če lik A ni kvadrat, potem  je lik A srednje velikosti.
11. Lik D ni trikotnik, če in  samo če  je lik C siv.
12. Ali lik C ni srednje velikosti ali lik C ni majhen.
13. Lik C ni siv ali lik D ni kvadrat.
14. Ali  je lik A kvadrat ali lik D ni kvadrat.
15. Ali  je lik C siv ali lik D ni petkotnik.
16. Lik A ni srednje velikosti ali  je lik A trikotnik.
17. Če  je lik C srednje velikosti, potem  je lik A srednje velikosti.
18. Lik B je bel, če in  samo če  je lik B siv.
19. Lik D je bel, če in  samo če  je lik C majhen.
20. Lik D je trikotnik, če in  samo če lik A ni siv.

[Graphics:HTMLFiles/15Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/15Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)