I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Ali  je lik C kvadrat ali lik C ni kvadrat.
2. Ali lik A ni trikotnik ali lik D ni srednje velikosti.
3. Če  je lik C majhen, potem lik C ni bel.
4. Lik D je bel, če in  samo če lik A ni siv.
5. Če  je lik A kvadrat, potem lik A ni srednje velikosti.
6. Lik C je bel, če in  samo če  je lik A velik.
7. Lik C ni bel in lik B ni bel.
8. Če  je lik C kvadrat, potem lik B ni velik.
9. Če lik D ni velik, potem lik D ni petkotnik.
10. Ali  je lik B velik ali  je lik C trikotnik.
11. Če lik B ni majhen, potem lik A ni siv.
12. Ali lik A ni petkotnik ali lik A ni kvadrat.
13. Lik A ni siv ali  je lik D trikotnik.
14. Lik D ni trikotnik ali lik A ni srednje velikosti.
15. Lik B je majhen in lik D je trikotnik.
16. Lik B ni kvadrat, če in  samo če lik C ni petkotnik.
17. Lik C ni kvadrat in lik A ni siv.
18. Lik D je trikotnik in lik A ni trikotnik.
19. Če lik B ni srednje velikosti, potem  je lik C majhen.
20. Lik A ni siv ali lik A ni kvadrat.

[Graphics:HTMLFiles/14Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/14Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)