I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Ali lik B ni petkotnik ali  je lik B bel.
2. Ali lik A ni kvadrat ali lik B ni petkotnik.
3. Lik B je srednje velikosti in lik D je trikotnik.
4. Če lik D ni petkotnik, potem lik D ni srednje velikosti.
5. Lik D je trikotnik ali  je lik A siv.
6. Če  je lik A bel, potem  je lik B velik.
7. Lik C je kvadrat ali lik D ni velik.
8. Lik B ni kvadrat ali lik B ni bel.
9. Lik C je majhen, če in  samo če lik D ni trikotnik.
10. Če  je lik B trikotnik, potem  je lik D majhen.
11. Lik D je bel in lik B je petkotnik.
12. Če  je lik D trikotnik, potem  je lik A trikotnik.
13. Lik A ni trikotnik ali  je lik B bel.
14. Lik B je velik in lik D je velik.
15. Lik A ni velik, če in  samo če lik A ni majhen.
16. Lik B ni velik in lik C ni bel.
17. Lik C je velik, če in  samo če lik D ni velik.
18. Lik B ni srednje velikosti in lik C je petkotnik.
19. Če  je lik C majhen, potem lik A ni kvadrat.
20. Če  je lik D kvadrat, potem lik A ni bel.

[Graphics:HTMLFiles/13Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/13Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)