I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Lik B je majhen ali  je lik C srednje velikosti.
2. Lik D je siv in lik A je bel.
3. Če lik D ni srednje velikosti, potem lik C ni kvadrat.
4. Ali lik B ni trikotnik ali  je lik C siv.
5. Če  je lik B srednje velikosti, potem lik C ni petkotnik.
6. Ali  je lik D srednje velikosti ali  je lik C majhen.
7. Lik C je trikotnik ali  je lik A bel.
8. Lik C ni petkotnik ali lik B ni bel.
9. Lik D je trikotnik in lik B je petkotnik.
10. Ali  je lik A kvadrat ali  je lik A bel.
11. Če lik C ni trikotnik, potem lik B ni siv.
12. Lik A ni majhen in lik C ni siv.
13. Lik A je trikotnik in lik D je kvadrat.
14. Lik A ni majhen, če in  samo če lik C ni velik.
15. Lik A ni majhen, če in  samo če  je lik D srednje velikosti.
16. Lik A je velik ali  je lik C srednje velikosti.
17. Lik B ni majhen ali  je lik B petkotnik.
18. Ali lik C ni petkotnik ali lik D ni bel.
19. Lik C ni majhen in lik D ni siv.
20. Ali  je lik C velik ali  je lik A srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/12Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/12Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)