I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Ali  je lik D siv ali  je lik B velik.
2. Lik C ni srednje velikosti ali lik A ni kvadrat.
3. Ali lik A ni petkotnik ali  je lik C velik.
4. Če  je lik D bel, potem lik A ni trikotnik.
5. Ali  je lik B majhen ali  je lik B petkotnik.
6. Lik C je majhen in lik D je velik.
7. Lik C ni velik in lik B ni kvadrat.
8. Lik B ni majhen ali  je lik C majhen.
9. Lik B ni kvadrat, če in  samo če lik B ni majhen.
10. Če  je lik C trikotnik, potem lik D ni majhen.
11. Lik B je bel in lik D ni petkotnik.
12. Če lik D ni velik, potem  je lik C velik.
13. Ali  je lik C srednje velikosti ali  je lik D petkotnik.
14. Lik D je trikotnik, če in  samo če lik A ni velik.
15. Lik A je bel ali  je lik C siv.
16. Lik B je kvadrat ali  je lik D bel.
17. Če  je lik D siv, potem  je lik B srednje velikosti.
18. Ali lik A ni velik ali lik A ni petkotnik.
19. Lik C je majhen in lik B ni majhen.
20. Lik B je bel in lik B je velik.

[Graphics:HTMLFiles/11Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/11Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)