I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test F

1. Lik A ni majhen, če in  samo če lik D ni majhen.
2. Če lik B ni petkotnik, potem lik D ni srednje velikosti.
3. Lik C je srednje velikosti in lik D ni majhen.
4. Lik A je siv in lik D ni kvadrat.
5. Če lik B ni trikotnik, potem  je lik A srednje velikosti.
6. Ali lik B ni velik ali  je lik B petkotnik.
7. Lik A je velik, če in  samo če  je lik C velik.
8. Lik A je srednje velikosti, če in  samo če lik D ni kvadrat.
9. Če  je lik C velik, potem  je lik A petkotnik.
10. Lik C ni siv ali lik D ni majhen.
11. Lik A ni trikotnik in lik D ni petkotnik.
12. Lik B je trikotnik in lik B ni srednje velikosti.
13. Ali lik A ni srednje velikosti ali  je lik A siv.
14. Ali  je lik C velik ali lik A ni kvadrat.
15. Lik A ni bel in lik C je velik.
16. Lik C je bel in lik C ni petkotnik.
17. Ali  je lik C bel ali lik B ni trikotnik.
18. Lik D je velik, če in  samo če  je lik C velik.
19. Če  je lik D petkotnik, potem  je lik A siv.
20. Lik A ni trikotnik, če in  samo če  je lik A srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/10Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/10Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 4, 2005)