I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik B je kvadrat in lik B je velik.
2. Ni res, da: lik D je kvadrat ali  je lik C trikotnik.
3. Ni res, da: ali  je lik A kvadrat ali  je lik A majhen.
4. Ni res, da: če  je lik A srednje velikosti, potem  je lik D bel.
5. Ni res, da: lik D je siv, če in  samo če  je lik B petkotnik.
6. Ni res, da: lik C je srednje velikosti in lik D je velik.
7. Ni res, da: lik C je srednje velikosti ali  je lik B petkotnik.
8. Ni res, da: ali  je lik B bel ali  je lik C bel.
9. Ni res, da: če  je lik B petkotnik, potem  je lik A kvadrat.
10. Ni res, da: lik C je kvadrat, če in  samo če  je lik B bel.
11. Ni res, da: lik B je srednje velikosti in lik D je petkotnik.
12. Ni res, da: lik B je siv ali  je lik D petkotnik.
13. Ni res, da: ali  je lik B kvadrat ali  je lik C kvadrat.
14. Ni res, da: če  je lik B petkotnik, potem  je lik B petkotnik.
15. Ni res, da: lik A je kvadrat, če in  samo če  je lik B velik.
16. Ni res, da: lik A je srednje velikosti in lik B je petkotnik.
17. Ni res, da: lik B je petkotnik ali  je lik C kvadrat.
18. Ni res, da: ali  je lik D kvadrat ali  je lik B bel.
19. Ni res, da: če  je lik A siv, potem  je lik C srednje velikosti.
20. Ni res, da: lik B je srednje velikosti, če in  samo če  je lik B petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/9Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/9Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)