I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik C je srednje velikosti in lik D je kvadrat.
2. Ni res, da: lik D je trikotnik ali  je lik A trikotnik.
3. Ni res, da: ali  je lik B trikotnik ali  je lik A trikotnik.
4. Ni res, da: če  je lik C bel, potem  je lik B srednje velikosti.
5. Ni res, da: lik D je velik, če in  samo če  je lik A srednje velikosti.
6. Ni res, da: lik B je siv in lik B je kvadrat.
7. Ni res, da: lik C je trikotnik ali  je lik C trikotnik.
8. Ni res, da: ali  je lik B velik ali  je lik C bel.
9. Ni res, da: če  je lik D majhen, potem  je lik C majhen.
10. Ni res, da: lik D je bel, če in  samo če  je lik D bel.
11. Ni res, da: lik A je siv in lik C je srednje velikosti.
12. Ni res, da: lik D je velik ali  je lik A srednje velikosti.
13. Ni res, da: ali  je lik C siv ali  je lik C velik.
14. Ni res, da: če  je lik A trikotnik, potem  je lik A velik.
15. Ni res, da: lik B je petkotnik, če in  samo če  je lik D siv.
16. Ni res, da: lik A je bel in lik D je kvadrat.
17. Ni res, da: lik A je majhen ali  je lik D petkotnik.
18. Ni res, da: ali  je lik D trikotnik ali  je lik C petkotnik.
19. Ni res, da: če  je lik B siv, potem  je lik A bel.
20. Ni res, da: lik A je bel, če in  samo če  je lik D majhen.

[Graphics:HTMLFiles/8Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/8Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)