I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik D je petkotnik in lik D je kvadrat.
2. Ni res, da: lik D je trikotnik ali  je lik B siv.
3. Ni res, da: ali  je lik B trikotnik ali  je lik B velik.
4. Ni res, da: če  je lik A bel, potem  je lik A srednje velikosti.
5. Ni res, da: lik D je kvadrat, če in  samo če  je lik A velik.
6. Ni res, da: lik D je bel in lik C je siv.
7. Ni res, da: lik C je petkotnik ali  je lik C bel.
8. Ni res, da: ali  je lik A bel ali  je lik A petkotnik.
9. Ni res, da: če  je lik C majhen, potem  je lik A bel.
10. Ni res, da: lik D je bel, če in  samo če  je lik A siv.
11. Ni res, da: lik C je trikotnik in lik B je srednje velikosti.
12. Ni res, da: lik A je kvadrat ali  je lik B siv.
13. Ni res, da: ali  je lik B srednje velikosti ali  je lik A trikotnik.
14. Ni res, da: če  je lik A srednje velikosti, potem  je lik C srednje velikosti.
15. Ni res, da: lik D je trikotnik, če in  samo če  je lik B trikotnik.
16. Ni res, da: lik C je petkotnik in lik A je petkotnik.
17. Ni res, da: lik C je kvadrat ali  je lik A velik.
18. Ni res, da: ali  je lik D kvadrat ali  je lik C kvadrat.
19. Ni res, da: če  je lik D kvadrat, potem  je lik A bel.
20. Ni res, da: lik A je bel, če in  samo če  je lik A kvadrat.

[Graphics:HTMLFiles/7Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/7Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)