I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik A je trikotnik in lik C je bel.
2. Ni res, da: lik C je petkotnik ali  je lik A siv.
3. Ni res, da: ali  je lik C siv ali  je lik B trikotnik.
4. Ni res, da: če  je lik B srednje velikosti, potem  je lik A petkotnik.
5. Ni res, da: lik C je velik, če in  samo če  je lik A kvadrat.
6. Ni res, da: lik C je petkotnik in lik A je petkotnik.
7. Ni res, da: lik C je kvadrat ali  je lik C majhen.
8. Ni res, da: ali  je lik D petkotnik ali  je lik B bel.
9. Ni res, da: če  je lik C trikotnik, potem  je lik C siv.
10. Ni res, da: lik B je velik, če in  samo če  je lik C bel.
11. Ni res, da: lik A je srednje velikosti in lik C je srednje velikosti.
12. Ni res, da: lik C je petkotnik ali  je lik A majhen.
13. Ni res, da: ali  je lik A velik ali  je lik A siv.
14. Ni res, da: če  je lik D kvadrat, potem  je lik A bel.
15. Ni res, da: lik A je bel, če in  samo če  je lik A petkotnik.
16. Ni res, da: lik B je bel in lik C je majhen.
17. Ni res, da: lik A je bel ali  je lik D srednje velikosti.
18. Ni res, da: ali  je lik C trikotnik ali  je lik D srednje velikosti.
19. Ni res, da: če  je lik C kvadrat, potem  je lik B bel.
20. Ni res, da: lik D je bel, če in  samo če  je lik B majhen.

[Graphics:HTMLFiles/6Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/6Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)