I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik C je petkotnik in lik A je petkotnik.
2. Ni res, da: lik C je kvadrat ali  je lik D srednje velikosti.
3. Ni res, da: ali  je lik B kvadrat ali  je lik D petkotnik.
4. Ni res, da: če  je lik D kvadrat, potem  je lik A trikotnik.
5. Ni res, da: lik A je srednje velikosti, če in  samo če  je lik C velik.
6. Ni res, da: lik B je bel in lik D je velik.
7. Ni res, da: lik D je srednje velikosti ali  je lik A siv.
8. Ni res, da: ali  je lik C majhen ali  je lik D trikotnik.
9. Ni res, da: če  je lik A trikotnik, potem  je lik B trikotnik.
10. Ni res, da: lik D je bel, če in  samo če  je lik D siv.
11. Ni res, da: lik B je srednje velikosti in lik C je velik.
12. Ni res, da: lik A je siv ali  je lik D bel.
13. Ni res, da: ali  je lik C trikotnik ali  je lik B srednje velikosti.
14. Ni res, da: če  je lik C petkotnik, potem  je lik B velik.
15. Ni res, da: lik B je siv, če in  samo če  je lik B velik.
16. Ni res, da: lik C je bel in lik C je kvadrat.
17. Ni res, da: lik D je velik ali  je lik A srednje velikosti.
18. Ni res, da: ali  je lik B siv ali  je lik C majhen.
19. Ni res, da: če  je lik C petkotnik, potem  je lik D siv.
20. Ni res, da: lik B je siv, če in  samo če  je lik C srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/5Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/5Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)