I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik C je srednje velikosti in lik C je petkotnik.
2. Ni res, da: lik B je velik ali  je lik A petkotnik.
3. Ni res, da: ali  je lik B bel ali  je lik A siv.
4. Ni res, da: če  je lik B velik, potem  je lik D srednje velikosti.
5. Ni res, da: lik C je trikotnik, če in  samo če  je lik C kvadrat.
6. Ni res, da: lik D je petkotnik in lik B je srednje velikosti.
7. Ni res, da: lik B je trikotnik ali  je lik B velik.
8. Ni res, da: ali  je lik C petkotnik ali  je lik A kvadrat.
9. Ni res, da: če  je lik B srednje velikosti, potem  je lik A bel.
10. Ni res, da: lik A je petkotnik, če in  samo če  je lik B trikotnik.
11. Ni res, da: lik C je siv in lik A je bel.
12. Ni res, da: lik D je kvadrat ali  je lik D kvadrat.
13. Ni res, da: ali  je lik D kvadrat ali  je lik C petkotnik.
14. Ni res, da: če  je lik D petkotnik, potem  je lik C srednje velikosti.
15. Ni res, da: lik C je srednje velikosti, če in  samo če  je lik C siv.
16. Ni res, da: lik B je bel in lik B je siv.
17. Ni res, da: lik D je velik ali  je lik C kvadrat.
18. Ni res, da: ali  je lik A majhen ali  je lik A majhen.
19. Ni res, da: če  je lik B bel, potem  je lik D kvadrat.
20. Ni res, da: lik A je bel, če in  samo če  je lik D srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/50Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/50Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)