I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik C je trikotnik in lik B je bel.
2. Ni res, da: lik A je petkotnik ali  je lik D majhen.
3. Ni res, da: ali  je lik D siv ali  je lik C trikotnik.
4. Ni res, da: če  je lik A kvadrat, potem  je lik C bel.
5. Ni res, da: lik B je petkotnik, če in  samo če  je lik D bel.
6. Ni res, da: lik A je srednje velikosti in lik B je bel.
7. Ni res, da: lik B je siv ali  je lik A srednje velikosti.
8. Ni res, da: ali  je lik B petkotnik ali  je lik A majhen.
9. Ni res, da: če  je lik A srednje velikosti, potem  je lik B srednje velikosti.
10. Ni res, da: lik C je trikotnik, če in  samo če  je lik A velik.
11. Ni res, da: lik C je srednje velikosti in lik D je kvadrat.
12. Ni res, da: lik C je velik ali  je lik A trikotnik.
13. Ni res, da: ali  je lik A majhen ali  je lik D majhen.
14. Ni res, da: če  je lik B petkotnik, potem  je lik B trikotnik.
15. Ni res, da: lik D je petkotnik, če in  samo če  je lik C velik.
16. Ni res, da: lik A je trikotnik in lik C je bel.
17. Ni res, da: lik B je kvadrat ali  je lik A kvadrat.
18. Ni res, da: ali  je lik C srednje velikosti ali  je lik B srednje velikosti.
19. Ni res, da: če  je lik A majhen, potem  je lik D majhen.
20. Ni res, da: lik B je siv, če in  samo če  je lik D petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/4Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/4Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)