I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik C je srednje velikosti in lik D je petkotnik.
2. Ni res, da: lik A je majhen ali  je lik B bel.
3. Ni res, da: ali  je lik D srednje velikosti ali  je lik C kvadrat.
4. Ni res, da: če  je lik B velik, potem  je lik C velik.
5. Ni res, da: lik C je trikotnik, če in  samo če  je lik C majhen.
6. Ni res, da: lik D je kvadrat in lik D je trikotnik.
7. Ni res, da: lik C je kvadrat ali  je lik A siv.
8. Ni res, da: ali  je lik A petkotnik ali  je lik A velik.
9. Ni res, da: če  je lik A bel, potem  je lik C siv.
10. Ni res, da: lik D je trikotnik, če in  samo če  je lik B bel.
11. Ni res, da: lik B je trikotnik in lik B je siv.
12. Ni res, da: lik D je petkotnik ali  je lik A trikotnik.
13. Ni res, da: ali  je lik A velik ali  je lik A velik.
14. Ni res, da: če  je lik A velik, potem  je lik B siv.
15. Ni res, da: lik D je kvadrat, če in  samo če  je lik C kvadrat.
16. Ni res, da: lik D je bel in lik C je bel.
17. Ni res, da: lik C je velik ali  je lik C srednje velikosti.
18. Ni res, da: ali  je lik A velik ali  je lik B siv.
19. Ni res, da: če  je lik C kvadrat, potem  je lik D velik.
20. Ni res, da: lik D je bel, če in  samo če  je lik A siv.

[Graphics:HTMLFiles/49Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/49Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)