I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik A je petkotnik in lik D je bel.
2. Ni res, da: lik D je kvadrat ali  je lik D srednje velikosti.
3. Ni res, da: ali  je lik C bel ali  je lik B kvadrat.
4. Ni res, da: če  je lik D velik, potem  je lik C velik.
5. Ni res, da: lik C je petkotnik, če in  samo če  je lik D srednje velikosti.
6. Ni res, da: lik C je majhen in lik C je kvadrat.
7. Ni res, da: lik A je petkotnik ali  je lik B bel.
8. Ni res, da: ali  je lik A kvadrat ali  je lik D kvadrat.
9. Ni res, da: če  je lik B srednje velikosti, potem  je lik A bel.
10. Ni res, da: lik B je majhen, če in  samo če  je lik B siv.
11. Ni res, da: lik C je kvadrat in lik A je bel.
12. Ni res, da: lik A je petkotnik ali  je lik C srednje velikosti.
13. Ni res, da: ali  je lik B kvadrat ali  je lik B siv.
14. Ni res, da: če  je lik B majhen, potem  je lik A bel.
15. Ni res, da: lik C je siv, če in  samo če  je lik C srednje velikosti.
16. Ni res, da: lik B je bel in lik D je kvadrat.
17. Ni res, da: lik C je velik ali  je lik D bel.
18. Ni res, da: ali  je lik A petkotnik ali  je lik B trikotnik.
19. Ni res, da: če  je lik D trikotnik, potem  je lik B srednje velikosti.
20. Ni res, da: lik D je kvadrat, če in  samo če  je lik D srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/48Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/48Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)