I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik B je majhen in lik B je trikotnik.
2. Ni res, da: lik B je trikotnik ali  je lik B bel.
3. Ni res, da: ali  je lik A velik ali  je lik B trikotnik.
4. Ni res, da: če  je lik D bel, potem  je lik D petkotnik.
5. Ni res, da: lik A je majhen, če in  samo če  je lik D majhen.
6. Ni res, da: lik B je petkotnik in lik A je trikotnik.
7. Ni res, da: lik A je velik ali  je lik C velik.
8. Ni res, da: ali  je lik B trikotnik ali  je lik C bel.
9. Ni res, da: če  je lik A petkotnik, potem  je lik D bel.
10. Ni res, da: lik C je trikotnik, če in  samo če  je lik C majhen.
11. Ni res, da: lik C je siv in lik D je trikotnik.
12. Ni res, da: lik C je majhen ali  je lik A petkotnik.
13. Ni res, da: ali  je lik C kvadrat ali  je lik B velik.
14. Ni res, da: če  je lik D majhen, potem  je lik A bel.
15. Ni res, da: lik B je kvadrat, če in  samo če  je lik B srednje velikosti.
16. Ni res, da: lik C je trikotnik in lik B je petkotnik.
17. Ni res, da: lik C je trikotnik ali  je lik A srednje velikosti.
18. Ni res, da: ali  je lik D trikotnik ali  je lik B kvadrat.
19. Ni res, da: če  je lik B majhen, potem  je lik A bel.
20. Ni res, da: lik D je petkotnik, če in  samo če  je lik B srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/47Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/47Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)