I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik B je trikotnik in lik A je kvadrat.
2. Ni res, da: lik B je siv ali  je lik C kvadrat.
3. Ni res, da: ali  je lik C velik ali  je lik A petkotnik.
4. Ni res, da: če  je lik A majhen, potem  je lik C srednje velikosti.
5. Ni res, da: lik D je trikotnik, če in  samo če  je lik B majhen.
6. Ni res, da: lik B je velik in lik A je kvadrat.
7. Ni res, da: lik B je bel ali  je lik D kvadrat.
8. Ni res, da: ali  je lik C kvadrat ali  je lik A majhen.
9. Ni res, da: če  je lik B siv, potem  je lik B srednje velikosti.
10. Ni res, da: lik B je velik, če in  samo če  je lik C srednje velikosti.
11. Ni res, da: lik B je siv in lik D je velik.
12. Ni res, da: lik A je bel ali  je lik A siv.
13. Ni res, da: ali  je lik B velik ali  je lik B kvadrat.
14. Ni res, da: če  je lik B kvadrat, potem  je lik C majhen.
15. Ni res, da: lik C je siv, če in  samo če  je lik B siv.
16. Ni res, da: lik D je majhen in lik B je velik.
17. Ni res, da: lik C je petkotnik ali  je lik D bel.
18. Ni res, da: ali  je lik B petkotnik ali  je lik C trikotnik.
19. Ni res, da: če  je lik A bel, potem  je lik B petkotnik.
20. Ni res, da: lik C je bel, če in  samo če  je lik C majhen.

[Graphics:HTMLFiles/46Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/46Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)