I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik A je srednje velikosti in lik D je kvadrat.
2. Ni res, da: lik C je petkotnik ali  je lik C trikotnik.
3. Ni res, da: ali  je lik C trikotnik ali  je lik C siv.
4. Ni res, da: če  je lik C bel, potem  je lik D srednje velikosti.
5. Ni res, da: lik A je trikotnik, če in  samo če  je lik C trikotnik.
6. Ni res, da: lik C je srednje velikosti in lik D je trikotnik.
7. Ni res, da: lik C je srednje velikosti ali  je lik D siv.
8. Ni res, da: ali  je lik C srednje velikosti ali  je lik C bel.
9. Ni res, da: če  je lik C petkotnik, potem  je lik A majhen.
10. Ni res, da: lik D je velik, če in  samo če  je lik C siv.
11. Ni res, da: lik D je siv in lik A je siv.
12. Ni res, da: lik C je kvadrat ali  je lik D srednje velikosti.
13. Ni res, da: ali  je lik D kvadrat ali  je lik B majhen.
14. Ni res, da: če  je lik A srednje velikosti, potem  je lik A siv.
15. Ni res, da: lik A je siv, če in  samo če  je lik A trikotnik.
16. Ni res, da: lik B je kvadrat in lik D je siv.
17. Ni res, da: lik B je trikotnik ali  je lik C siv.
18. Ni res, da: ali  je lik A srednje velikosti ali  je lik C bel.
19. Ni res, da: če  je lik A bel, potem  je lik A velik.
20. Ni res, da: lik A je siv, če in  samo če  je lik C kvadrat.

[Graphics:HTMLFiles/45Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/45Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)