I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik C je velik in lik C je bel.
2. Ni res, da: lik C je trikotnik ali  je lik A petkotnik.
3. Ni res, da: ali  je lik D trikotnik ali  je lik B majhen.
4. Ni res, da: če  je lik B petkotnik, potem  je lik B trikotnik.
5. Ni res, da: lik A je velik, če in  samo če  je lik D srednje velikosti.
6. Ni res, da: lik A je petkotnik in lik C je srednje velikosti.
7. Ni res, da: lik A je siv ali  je lik A bel.
8. Ni res, da: ali  je lik C kvadrat ali  je lik B srednje velikosti.
9. Ni res, da: če  je lik A srednje velikosti, potem  je lik A trikotnik.
10. Ni res, da: lik D je bel, če in  samo če  je lik A siv.
11. Ni res, da: lik A je trikotnik in lik B je siv.
12. Ni res, da: lik D je siv ali  je lik C srednje velikosti.
13. Ni res, da: ali  je lik D trikotnik ali  je lik C trikotnik.
14. Ni res, da: če  je lik B petkotnik, potem  je lik B kvadrat.
15. Ni res, da: lik C je srednje velikosti, če in  samo če  je lik D srednje velikosti.
16. Ni res, da: lik D je siv in lik A je velik.
17. Ni res, da: lik C je petkotnik ali  je lik D srednje velikosti.
18. Ni res, da: ali  je lik B petkotnik ali  je lik C bel.
19. Ni res, da: če  je lik D velik, potem  je lik D majhen.
20. Ni res, da: lik A je srednje velikosti, če in  samo če  je lik C petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/44Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/44Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)