I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik A je bel in lik A je kvadrat.
2. Ni res, da: lik B je trikotnik ali  je lik D majhen.
3. Ni res, da: ali  je lik B kvadrat ali  je lik A kvadrat.
4. Ni res, da: če  je lik A kvadrat, potem  je lik D bel.
5. Ni res, da: lik C je srednje velikosti, če in  samo če  je lik B trikotnik.
6. Ni res, da: lik A je majhen in lik B je kvadrat.
7. Ni res, da: lik B je kvadrat ali  je lik C velik.
8. Ni res, da: ali  je lik B srednje velikosti ali  je lik C bel.
9. Ni res, da: če  je lik D petkotnik, potem  je lik D srednje velikosti.
10. Ni res, da: lik B je srednje velikosti, če in  samo če  je lik D petkotnik.
11. Ni res, da: lik D je bel in lik A je petkotnik.
12. Ni res, da: lik B je velik ali  je lik D srednje velikosti.
13. Ni res, da: ali  je lik A siv ali  je lik A trikotnik.
14. Ni res, da: če  je lik D bel, potem  je lik D velik.
15. Ni res, da: lik C je petkotnik, če in  samo če  je lik A majhen.
16. Ni res, da: lik A je trikotnik in lik D je velik.
17. Ni res, da: lik D je petkotnik ali  je lik B majhen.
18. Ni res, da: ali  je lik B petkotnik ali  je lik A siv.
19. Ni res, da: če  je lik C bel, potem  je lik B majhen.
20. Ni res, da: lik C je kvadrat, če in  samo če  je lik B petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/43Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/43Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)