I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik D je majhen in lik C je velik.
2. Ni res, da: lik D je majhen ali  je lik A velik.
3. Ni res, da: ali  je lik C srednje velikosti ali  je lik A velik.
4. Ni res, da: če  je lik D kvadrat, potem  je lik C kvadrat.
5. Ni res, da: lik D je srednje velikosti, če in  samo če  je lik B siv.
6. Ni res, da: lik A je kvadrat in lik C je srednje velikosti.
7. Ni res, da: lik D je trikotnik ali  je lik B majhen.
8. Ni res, da: ali  je lik A siv ali  je lik B siv.
9. Ni res, da: če  je lik A petkotnik, potem  je lik B siv.
10. Ni res, da: lik D je srednje velikosti, če in  samo če  je lik D trikotnik.
11. Ni res, da: lik C je petkotnik in lik D je majhen.
12. Ni res, da: lik A je velik ali  je lik A velik.
13. Ni res, da: ali  je lik B petkotnik ali  je lik A srednje velikosti.
14. Ni res, da: če  je lik C bel, potem  je lik C srednje velikosti.
15. Ni res, da: lik A je siv, če in  samo če  je lik B velik.
16. Ni res, da: lik A je srednje velikosti in lik C je kvadrat.
17. Ni res, da: lik A je srednje velikosti ali  je lik B petkotnik.
18. Ni res, da: ali  je lik A bel ali  je lik C bel.
19. Ni res, da: če  je lik C velik, potem  je lik D siv.
20. Ni res, da: lik A je bel, če in  samo če  je lik D trikotnik.

[Graphics:HTMLFiles/42Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/42Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)