I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik A je petkotnik in lik B je siv.
2. Ni res, da: lik B je siv ali  je lik C srednje velikosti.
3. Ni res, da: ali  je lik A velik ali  je lik D bel.
4. Ni res, da: če  je lik B velik, potem  je lik B srednje velikosti.
5. Ni res, da: lik A je kvadrat, če in  samo če  je lik D petkotnik.
6. Ni res, da: lik B je velik in lik B je siv.
7. Ni res, da: lik B je majhen ali  je lik D siv.
8. Ni res, da: ali  je lik D velik ali  je lik D trikotnik.
9. Ni res, da: če  je lik B kvadrat, potem  je lik D trikotnik.
10. Ni res, da: lik B je bel, če in  samo če  je lik D siv.
11. Ni res, da: lik C je petkotnik in lik B je petkotnik.
12. Ni res, da: lik C je trikotnik ali  je lik D velik.
13. Ni res, da: ali  je lik C bel ali  je lik C bel.
14. Ni res, da: če  je lik B majhen, potem  je lik C petkotnik.
15. Ni res, da: lik D je petkotnik, če in  samo če  je lik D srednje velikosti.
16. Ni res, da: lik C je petkotnik in lik C je srednje velikosti.
17. Ni res, da: lik C je srednje velikosti ali  je lik A petkotnik.
18. Ni res, da: ali  je lik C siv ali  je lik C srednje velikosti.
19. Ni res, da: če  je lik B trikotnik, potem  je lik B siv.
20. Ni res, da: lik A je petkotnik, če in  samo če  je lik B siv.

[Graphics:HTMLFiles/40Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/40Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)