I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik B je velik in lik B je velik.
2. Ni res, da: lik C je majhen ali  je lik A petkotnik.
3. Ni res, da: ali  je lik C kvadrat ali  je lik C bel.
4. Ni res, da: če  je lik B siv, potem  je lik C siv.
5. Ni res, da: lik D je bel, če in  samo če  je lik B siv.
6. Ni res, da: lik C je siv in lik A je petkotnik.
7. Ni res, da: lik D je velik ali  je lik A majhen.
8. Ni res, da: ali  je lik D trikotnik ali  je lik C kvadrat.
9. Ni res, da: če  je lik C kvadrat, potem  je lik B trikotnik.
10. Ni res, da: lik A je srednje velikosti, če in  samo če  je lik A majhen.
11. Ni res, da: lik D je bel in lik C je siv.
12. Ni res, da: lik D je siv ali  je lik B siv.
13. Ni res, da: ali  je lik C srednje velikosti ali  je lik C petkotnik.
14. Ni res, da: če  je lik A velik, potem  je lik A trikotnik.
15. Ni res, da: lik B je majhen, če in  samo če  je lik C siv.
16. Ni res, da: lik C je velik in lik C je trikotnik.
17. Ni res, da: lik D je bel ali  je lik C velik.
18. Ni res, da: ali  je lik B kvadrat ali  je lik D petkotnik.
19. Ni res, da: če  je lik A srednje velikosti, potem  je lik D velik.
20. Ni res, da: lik A je siv, če in  samo če  je lik C petkotnik.

[Graphics:HTMLFiles/3Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/3Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)