I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik B je trikotnik in lik B je trikotnik.
2. Ni res, da: lik A je kvadrat ali  je lik C petkotnik.
3. Ni res, da: ali  je lik B trikotnik ali  je lik B bel.
4. Ni res, da: če  je lik C bel, potem  je lik C trikotnik.
5. Ni res, da: lik C je velik, če in  samo če  je lik A trikotnik.
6. Ni res, da: lik D je majhen in lik C je majhen.
7. Ni res, da: lik D je siv ali  je lik B kvadrat.
8. Ni res, da: ali  je lik A majhen ali  je lik D trikotnik.
9. Ni res, da: če  je lik D kvadrat, potem  je lik B bel.
10. Ni res, da: lik B je srednje velikosti, če in  samo če  je lik A bel.
11. Ni res, da: lik D je trikotnik in lik B je bel.
12. Ni res, da: lik C je velik ali  je lik D majhen.
13. Ni res, da: ali  je lik A majhen ali  je lik A srednje velikosti.
14. Ni res, da: če  je lik D velik, potem  je lik D kvadrat.
15. Ni res, da: lik C je bel, če in  samo če  je lik D kvadrat.
16. Ni res, da: lik C je velik in lik D je bel.
17. Ni res, da: lik A je srednje velikosti ali  je lik D petkotnik.
18. Ni res, da: ali  je lik C srednje velikosti ali  je lik A srednje velikosti.
19. Ni res, da: če  je lik B siv, potem  je lik C majhen.
20. Ni res, da: lik B je trikotnik, če in  samo če  je lik A bel.

[Graphics:HTMLFiles/39Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/39Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)