I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik D je kvadrat in lik B je majhen.
2. Ni res, da: lik A je trikotnik ali  je lik A srednje velikosti.
3. Ni res, da: ali  je lik A kvadrat ali  je lik A srednje velikosti.
4. Ni res, da: če  je lik A srednje velikosti, potem  je lik C majhen.
5. Ni res, da: lik D je siv, če in  samo če  je lik A velik.
6. Ni res, da: lik D je velik in lik D je siv.
7. Ni res, da: lik D je trikotnik ali  je lik C siv.
8. Ni res, da: ali  je lik B majhen ali  je lik D bel.
9. Ni res, da: če  je lik C petkotnik, potem  je lik C trikotnik.
10. Ni res, da: lik A je bel, če in  samo če  je lik A bel.
11. Ni res, da: lik B je velik in lik A je velik.
12. Ni res, da: lik A je trikotnik ali  je lik D velik.
13. Ni res, da: ali  je lik B bel ali  je lik B kvadrat.
14. Ni res, da: če  je lik B velik, potem  je lik C velik.
15. Ni res, da: lik A je trikotnik, če in  samo če  je lik B majhen.
16. Ni res, da: lik D je majhen in lik A je petkotnik.
17. Ni res, da: lik C je trikotnik ali  je lik A petkotnik.
18. Ni res, da: ali  je lik C trikotnik ali  je lik D srednje velikosti.
19. Ni res, da: če  je lik A siv, potem  je lik B velik.
20. Ni res, da: lik C je srednje velikosti, če in  samo če  je lik C srednje velikosti.

[Graphics:HTMLFiles/38Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/38Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)