I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik C je kvadrat in lik B je bel.
2. Ni res, da: lik A je srednje velikosti ali  je lik D kvadrat.
3. Ni res, da: ali  je lik C kvadrat ali  je lik C bel.
4. Ni res, da: če  je lik B srednje velikosti, potem  je lik A siv.
5. Ni res, da: lik D je velik, če in  samo če  je lik C kvadrat.
6. Ni res, da: lik D je srednje velikosti in lik D je siv.
7. Ni res, da: lik D je siv ali  je lik D petkotnik.
8. Ni res, da: ali  je lik A kvadrat ali  je lik D trikotnik.
9. Ni res, da: če  je lik A petkotnik, potem  je lik D trikotnik.
10. Ni res, da: lik D je majhen, če in  samo če  je lik C srednje velikosti.
11. Ni res, da: lik C je bel in lik C je siv.
12. Ni res, da: lik A je velik ali  je lik D bel.
13. Ni res, da: ali  je lik B trikotnik ali  je lik C siv.
14. Ni res, da: če  je lik B bel, potem  je lik B bel.
15. Ni res, da: lik A je kvadrat, če in  samo če  je lik B kvadrat.
16. Ni res, da: lik A je srednje velikosti in lik B je trikotnik.
17. Ni res, da: lik A je srednje velikosti ali  je lik B siv.
18. Ni res, da: ali  je lik C trikotnik ali  je lik A bel.
19. Ni res, da: če  je lik B srednje velikosti, potem  je lik B majhen.
20. Ni res, da: lik C je siv, če in  samo če  je lik B bel.

[Graphics:HTMLFiles/37Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/37Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)