I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik B je siv in lik B je srednje velikosti.
2. Ni res, da: lik B je petkotnik ali  je lik A kvadrat.
3. Ni res, da: ali  je lik C srednje velikosti ali  je lik C petkotnik.
4. Ni res, da: če  je lik B srednje velikosti, potem  je lik B srednje velikosti.
5. Ni res, da: lik B je kvadrat, če in  samo če  je lik D srednje velikosti.
6. Ni res, da: lik B je petkotnik in lik D je siv.
7. Ni res, da: lik B je srednje velikosti ali  je lik C velik.
8. Ni res, da: ali  je lik B velik ali  je lik D siv.
9. Ni res, da: če  je lik C siv, potem  je lik A siv.
10. Ni res, da: lik C je srednje velikosti, če in  samo če  je lik D velik.
11. Ni res, da: lik B je majhen in lik D je majhen.
12. Ni res, da: lik A je srednje velikosti ali  je lik B trikotnik.
13. Ni res, da: ali  je lik C bel ali  je lik C velik.
14. Ni res, da: če  je lik A petkotnik, potem  je lik C kvadrat.
15. Ni res, da: lik C je petkotnik, če in  samo če  je lik B siv.
16. Ni res, da: lik A je petkotnik in lik B je velik.
17. Ni res, da: lik B je trikotnik ali  je lik A velik.
18. Ni res, da: ali  je lik C petkotnik ali  je lik C srednje velikosti.
19. Ni res, da: če  je lik C petkotnik, potem  je lik A majhen.
20. Ni res, da: lik C je bel, če in  samo če  je lik A siv.

[Graphics:HTMLFiles/36Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/36Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)