I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik C je bel in lik D je srednje velikosti.
2. Ni res, da: lik B je bel ali  je lik D bel.
3. Ni res, da: ali  je lik A velik ali  je lik A bel.
4. Ni res, da: če  je lik A siv, potem  je lik B velik.
5. Ni res, da: lik C je majhen, če in  samo če  je lik B bel.
6. Ni res, da: lik A je bel in lik B je kvadrat.
7. Ni res, da: lik C je kvadrat ali  je lik D srednje velikosti.
8. Ni res, da: ali  je lik D kvadrat ali  je lik B trikotnik.
9. Ni res, da: če  je lik B majhen, potem  je lik B bel.
10. Ni res, da: lik A je velik, če in  samo če  je lik B bel.
11. Ni res, da: lik D je kvadrat in lik A je kvadrat.
12. Ni res, da: lik C je trikotnik ali  je lik B siv.
13. Ni res, da: ali  je lik D majhen ali  je lik A petkotnik.
14. Ni res, da: če  je lik B velik, potem  je lik D velik.
15. Ni res, da: lik C je kvadrat, če in  samo če  je lik C siv.
16. Ni res, da: lik D je petkotnik in lik A je petkotnik.
17. Ni res, da: lik D je trikotnik ali  je lik C srednje velikosti.
18. Ni res, da: ali  je lik D petkotnik ali  je lik D majhen.
19. Ni res, da: če  je lik B siv, potem  je lik D petkotnik.
20. Ni res, da: lik C je kvadrat, če in  samo če  je lik D majhen.

[Graphics:HTMLFiles/35Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/35Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)