I. Hafner, Logika (izbirni predmet, 7. razred)
Ugotovi resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih
Test E

1. Ni res, da: lik A je majhen in lik D je kvadrat.
2. Ni res, da: lik D je bel ali  je lik A petkotnik.
3. Ni res, da: ali  je lik D srednje velikosti ali  je lik B petkotnik.
4. Ni res, da: če  je lik B kvadrat, potem  je lik C majhen.
5. Ni res, da: lik B je majhen, če in  samo če  je lik A siv.
6. Ni res, da: lik B je siv in lik C je bel.
7. Ni res, da: lik A je petkotnik ali  je lik A petkotnik.
8. Ni res, da: ali  je lik D velik ali  je lik C velik.
9. Ni res, da: če  je lik B bel, potem  je lik D velik.
10. Ni res, da: lik A je bel, če in  samo če  je lik C petkotnik.
11. Ni res, da: lik C je majhen in lik A je velik.
12. Ni res, da: lik C je siv ali  je lik D velik.
13. Ni res, da: ali  je lik C petkotnik ali  je lik B kvadrat.
14. Ni res, da: če  je lik B siv, potem  je lik C majhen.
15. Ni res, da: lik A je srednje velikosti, če in  samo če  je lik B trikotnik.
16. Ni res, da: lik C je kvadrat in lik A je bel.
17. Ni res, da: lik A je siv ali  je lik B srednje velikosti.
18. Ni res, da: ali  je lik A bel ali  je lik B siv.
19. Ni res, da: če  je lik B majhen, potem  je lik D petkotnik.
20. Ni res, da: lik B je srednje velikosti, če in  samo če  je lik C trikotnik.

[Graphics:HTMLFiles/34Q_1.gif]

[Graphics:HTMLFiles/34Q_2.gif]


Created by Mathematica  (August 3, 2005)